ewq
VINA FITTING Co ., Ltd e
Tên Sản Phẩm

Côn (bầu giảm ) hàn inox

Model Sản Phẩm
R- BW- SUS
Giá
Liên hệ
Hình Ảnh
×
Thông Số Kỹ Thuật

Thông tin chi tiết liên hệ : 0966.444.886

Hộp thư : vinafitting@gmail.com

Sản phẩm cùng loại